Bestuur

Voorzitter:              Paula Hoogsteen

Secretaris:             Ria Pater

Penningmeester: Wia Hummel

Culturele ANBI

Stichting Leencafé Assen is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) vanaf 03-11-2011

en heeft de cultuur status sinds 01-01-2012.Leencafé verkrijgt inkomsten uit:

lidmaatschap , verkoop (gekregen) boeken en giften van onderstaande bedrijven en instanties.


Hiermee kopen we nieuwe grootletterboeken en materialen voor de activiteiten en we betalen  incidenteel reiskosten voor derden. 


Daarnaast sponseren lokale ondernemers ons d.m.v. kortingen op kerstpakketjes voor de vrijwilligers en aankoop van grootletterboeken.


Er is geen financiële beloning voor de werkzaamheden die worden uitgevoerd voor of namens de Stichting Leencafé.


Collectie grootletterboeken wordt 

mede mogelijk gemaakt door

Kerstpresentjes vrijwilligers 2019

mede mogelijk gemaakt door:

Onderdeel van De Boekenkar Assen

Opening locatie Lariks 23 april 2016

mede mogelijk gemaakt door:

Voorheen Oldenburger Assen

Nobellaan Assen

Bij de oprichting in 2011 en in de afgelopen jaren hebben we giften gehad van:

Jaarrekeningen

Wij werken samen met: